title

UI ve UX Tasarım Nedir? Farkları Nelerdir?

Web tasarım kavramlarından olan UI ve UX, sıklıkla birbiri yerine kullanılmalarına rağmen aslında birbirlerinden çok farklı iki terimdir. Peki bu iki kavram ne anlama geliyor ve aralarındaki fark tam olarak ne?

 

UI Tasarımı Nedir?

“User Interface”in kısaltılmış hali olan ve “kullanıcı arayüzü” anlamına gelen UI bir web sayfasının görünüşünü, verdiği hissi, sunum kolaylığını kapsar.

Kullanıcı arayüzü, bir ürünün görsel yönüdür ve UI tasarımcıları, ürünün kullanıcılara iyi bir deneyim sağlaması için görsel olarak nasıl tasarlanacağına karar verir.  Ekranda gördüğünüz her şey aslında bir arayüz tasarımıdır. İkonlar, butonlar, yazı tipleri, renk şemaları, duyarlı tasarım gibi arayüze dair tüm görsel uygulamalar UI tasarımın bir parçasıdır. 

ui tasarım


UI tasarımının amacı, kullanıcıyı bir arayüz üzerinden görsel olarak yönlendirmektir. Bir web sayfasının, uygulamanın, oyunun kısacası bir ürünün araştırması, içeriği ve düzeninin kullanıcılar için estetik, yol gösterici ve tutarlı bir deneyime aktarılmasından sorumludur.

 

UX Tasarımı Nedir?

UX, “user experience”ın kısaltılmış halidir ve “kullanıcı deneyimi” anlamına gelir. Kullanıcı deneyimi basitçe, kullanıcının bir ürünle etkileşimini ifade eder.

Kullanıcı deneyimi tasarımı, kullanıcıların deneyimlerini iyileştirmek için kullanıcı etkileşiminin tüm yönlerini araştırma ve geliştirme sürecidir. Kullanıcı deneyimini şekillendiren birçok farklı unsur vardır. Örneğin kullanım kolaylığı, yararlılık, erişebilirlik gibi özellikler UX tasarımına aittir. 

ux tasarım


UX tasarımı görsellikle ilgili değildir; deneyimin genel hissine odaklanır.

 

UI ve UX Tasarımı Arasındaki Fark Nedir?

UI ve UX birbiriyle iç içe geçmiş ve etkileşimli bir şekilde çalışan iki terimdir. Bu yüzden birbirinden ayırmak ve farklarını net bir şekilde görmek her zaman kolay olmayabilir. İkisi de ürün tasarımında yakın bir ilişkiye sahiptirler, ancak farklı roller üstlenirler.

ui ve ux tasarımı arasındaki farklarBasitçe:

  • UI, işlerin görünüşünü; UX işleyişi ifade eder. 
  • UI, kullanıcının gördüğü; UX kullanıcının yaptığı şeydir.
  • UI, çıktılarla ilgilidir, UX süreçle ilgilidir.
  • UI, etkileşim için kullanılan arayüzü; UX etkileşim sonucu elde ettiğiniz deneyimi açıklar.
  • UI arayüzleri güzelleştirir, UX arayüzleri kullanışlı kılar.
  • UI duygusal bağlantılar kurar, UX kullanıcıların hedeflere ulaşmasına yardımcı olur.

Farklılıklarına rağmen iki kavramı kesin bir çizgiyle ayırmak mümkün değildir. Çünkü ikisi de birbirini etkiler ve birbiriyle uyumlu halde çalışır. Bir web sitesinde görsellik ve işlevsellikten herhangi birinin yoksunluğu, web sitesinin başarılı olma ihtimalini düşürür.